aprinkdyti

aprinkdýti 1. tr. apravėti, aprankioti: Jau bulbas reikia aprinkdýt (apraustyti piktžoles) Rod. 2. žr. aprinkti 5: Apiekūnus apriñkdo, kad niekas nemušdyt [našlaičių] Asv. 3. žr. aprinkti 6: Nemčiai ejo naktimi, apriñkdė daug Dv. Jos svirną apriñkdė Rod. 4. žr. aprinkti 7: Ot gražiai aprinkdeĩ mergiokaitę LKKXIII120(Grv). \ rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti; nurinkdyti; parinkdyti; perrinkdyti; pririnkdyti; razsirinkdyti; surinkdyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atrinkdyti — žr. atrinkti 6: Darbas tau sveikatą atriñkdo Arm. rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti; nurinkdyti; parinkdyti; perrinkdyti; pririnkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darinkdyti — ×darinkdyti žr. darinkti 2: Tau dariñkdo akinius Rud. Kap kas dariñkdo, kap an [kiaušinio] šono pūnelė – tai vištaitės [išsirita], kap tiesiai – tai gaidukai Rod. Dariñkdė dieną [sėti linus] – an dienos Elenos, kap rūksta ėgliai Rod. rinkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkdyti — tr. 1. vieną po kito išimti, pašalinti: Pilvan askolkas išriñkdė Grv. 2. žr. išrinkti 6: Būna be sėklų [kanapės], jas išriñkdo Rod. Kanapes vienas išrenka, kitos lieka. Ma[no] dukterys ne kanapės – jų išrinkdyt nereikia (pirmiausia turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurinkdyti — 1. Dbč žr. nurinkti 1. ║ Akmenis nuriñkdėm Grv. Nei čia seniau nuriñkdė [grambuolius], ir obuolių buvo Kls. Nuog daržo nuriñkdė vaikai [Kolorado vabalus] Dbč. 2. žr. nurinkti 3: Jų (žieminių svogūnų) nenuriñkdo, anys ir žiemą auga Rod. 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parinkdyti — žr. parinkti: 1. Bulbų nueini parinkdyt [iš aparto lauko] Asv. 2. Tik eina, vaikšto su kašiku ir pariñkdo bulbas Dbč. Žiūri, ką gervės guli, tai anas pradė[jo] jas nuo žemės parinkdyt Grv. Parinkdyk tą žiužlą Arm. | prk.: Tas pilvas vis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrinkdyti — 1. Dv žr. perrinkti 1: Bulbas perrinkdo Rod. Eikte perrinkdykit obuolius Grv. 2. žr. perrinkti 3: Tu ženykus perrinkdai labai Nč. Išbadėjęs valgymų neperrinkdo Rod. Mūs tėvas valgymais neperrinkdė: ką padavei, tai suvalgė Asv. 3. intr. vieną p …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririnkdyti — žr. pririnkti 1: Mes nedūmojom sirgt ir liepų žiedų nepririñkdėm Arm. | refl. tr.: Vis ana pirmutinė prisriñkdo [uogų] LTR(Grv). rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti; nurinkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razsirinkdyti — ×razsirinkdyti 1. žr. razrinkti 4 (refl.): Stovų juostos, velenas nerazsiriñkdo Dv. 2. žr. razrinkti 10: Kad papuolė teisman, nerazsirinkdaĩ – kaltas, nekaltas Grv. rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rinkdyti — rinkdyti, riñkdo, riñkdė 1. žr. rinkti 3: Jis pinigus riñkdė Kls. 2. refl. žr. rinkti 10 (refl.): Dėl ko jūs mus nesiriñkdot? Grv. rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; darinkdyti; išrinkdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surinkdyti — 1. žr. surinkti 1: Reikia po žolelę surinkdyt [pašarą] an žiemos Grv. Žoleles suriñkdėm [, pjaudamos rugius] Kls. Suriñkdo grybus Rud. Kokių dvylika suriñkdom valgių ir valgom [per Kūčias] Rod. Surinkdo kap šuva kaulus Rod. 2. Pls žr. surinkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.